واردات از طريق مناطق آزاد تجاري ،‌ صنعتي

واردات از طريق مناطق آزاد تجاري ،‌ صنعتي :

 

مناطق آزاد تجاري صنعتي در كشورمان عبارتند از : كيش ، قشم و چابهار

 

واردات از مناطق آزاد تجاري – صنعتي : منطقه آزاد تجاري ، صنعتي ، منطقه ويژه حراست شده بندري و غيربندري مي‌باشد كه طبق بند و تبصره 2 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با توجه به تبصره 2 قانون برنامه اول ايجاد شده است .

 

فعاليتهاي مجاز در مناطق آزاد به شرح زير است :

 

1 – نگهداري اماني كالا

 

2 – تسريع و تسهيل در دستيابي به كالا ، براي نزديك كردن صحنه فعاليت صاحبان كالا اعم از مواد اوليه ، ماشين آلات و ساير كالاهاي ساخته شده يا به مصرف‌كنندگان داخلي به منظور پشتيباني از توليد داخلي كشور .

 

3 – پردازش كالا يا ايجاد تغييرات در آن براي تحصيل ارزش افزوده با استفاده از امكانات بالقوه .

 

4 – فراهم نمودن تسهيلات جهت دستيابي خريداران عمده داخلي و خارجي به كالاهاي موردنياز خود از اين مناطق

 

5 – ايجاد عرصه فعاليتهاي تجاري منطقه

 

6 – ارتباط با كشورهاي آسيائي و اروپائي و ساير نقاط و برخورداري مفيد از اين بازارها با استفاده از تمامي تسهيلات ترانزيت داخلي و خارجي ، صادرات .

 

7 – جذب سرمايه و امكانات داخلي و خارجي براي موارد فوق‌الذكر در نيل به اهداف موردنظر .

 

مهلت توقف كالاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است . صاحبان كالاي وارد شده به منطقه مي‌توانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را به منظور ورود قطعي يا ورود موقت به داخل كشور به گمرك اظهار و با انجام تشريفات و مقررات مربوطه ترخيص نمايند .

 

هزينه‌هاي تخليه و بارگيري ، انبارداري كالا در اين مناطق براساس تعرفه‌هاي پيشنهادي مدير منطقه و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق مي‌باشد . كليه كالاهائي كه براي توليد يا ارائه خدمات موردنظر از خارج به منطقه وارد مي‌شود از پرداخت سود بازرگاني معاف است

 

 

ترخیص کالا گمرک خرمشهر بوشهر بندرعباس ترخیص کالا اروند تجارت ترخیص کار ترخیصکار ترخیص تخصصی کالا clearance از گمرکات جنوب کشور با اروند تجارت ساحلclearance ترخیصکار ترخیص کالا در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ترخیص کالا clearance در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ترخیص کالا clearance در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه