1-پروانه‌های گمرکی کارگزاران استان‌های هرمزگان، بوشهر و فارس به تدریج صادر و به استان‌های مربوط فرستاده خواهد شد. خواهشمند است پیش از عزیمت برای تحویل کارت با حراست این استان‌ها تماس حاصل فرمایید.

2- پروانه‌های کارگزاران از دو هفته آینده به تدریج از طریق مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه فعال خواهد شد.

3- تاکنون بیش از 700 پروانه کارگزاران گمرکی سال 95 صادر شده و در حال تحویل به آنان است.